nyblæus & co bedriver sedan 2001 verksamhet inom två områden.

Vi arbetar med projektledning och byggnation.

Uppdragen har stor spännvidd, både i karaktär och storlek. De omfattar bl a:
Ny- och ombyggnadsprojekt av fastigheter
Renovering av villor och lägenheter
Planerar, ritar och bygger kök
Inredning av vindar
Våra kunder är framför allt bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi anlitas ofta som både problemlösare och idépartner och fungerar som kundens förlängda arm vid projektering, inköp och under projektets gång.

Utgångspunkten i uppdragen är att det för kunden skall vara lika snabbt och enkelt att genomföra ett byggprojekt oavsett om det är en komplicerad dränering av en innergård eller renovering av trapphus.